Samenvoegen van twee pdf’s

Soms kan het nodig zijn om twee pdf’s samen te voegen en te versturen als 1 document. Bijvoorbeeld een bijlage toevoegen aan een offerte.
U doet dit als volgt:

  1. Klik in Acrobat op het Tools menu;
  2. Kies Combine Files
  3. Klik vervolgens op Add Files en selecteer de bijlage die u wilt toevoegen.
  4. Klik drag, and drop om te herschikken
  5. Klik Combine Files
  6. Save
Klaar.

Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie

Is uw (bedrijfs)auto geschikt voor E10?

E10 is een benzine met maximaal 10% ethanol. De hoeveelheid ethanol is te zien op de tankzuil door een sticker:

Sinds kort kan standaard getankt worden met E10 maar pas op voor uw oude bedrijfsauto met oude benzine motor deze kan beschadigd raken. Controleer hier via deze website of uw (bedrijfs)auto geschikt is voor E10.