One Reply to “Wanneer wordt een oproepcontract een arbeidsovereenkomst”

 1. ARBEIDSOVEREENKOMST VERSTREKEN EN DAARDOOR ONTSLAG.

  Werkgever en werknemer kunnen uitdrukkelijk een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd afspreken. Deze arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de overeengekomen termijn; opzegging is niet vereist en opzegverboden spelen evenmin een rol. De wettelijke bepalingen omtrent een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden vaak opzijgezet door afwijkende bepalingen in een toepasselijke CAO.

  De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd valt te onderscheiden in drie categorieën.
  1. De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde kalenderperiode. De duur van deze periode laat de wetgever geheel vrij aan partijen om te bepalen.
  2. De arbeidsovereenkomst voor de duur van een project. Het einde van dit project moet objectief bepaalbaar zijn en niet afhankelijk van de wil van (een van de) partijen. Er kan wel tevens een maximale kalendertermijn aan worden verbonden.
  3. De arbeidsovereenkomst voor de duur van de ziekte of zwangerschap van een te vervangen werknemer.

  VERLENGING ARBEIDSOVEREENKOMST

  Bij het einde van de overeengekomen arbeidsovereenkomst kunnen partijen overleggen over een voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Ook kan deze stilzwijgend worden voortgezet; dan geldt zij voor de oorspronkelijke duur en onder dezelfde voorwaarden. Maar er kan ook ontslag volgen door het verstrijken van de arbeidsovereenkomst.

  Ook de verlengde arbeidsovereenkomst eindigt na de bepaalde periode, doch zij wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de volgende gevallen:
  1. bij het aangaan van een vierde arbeidsovereenkomst op rij zonder dat er een onderbreking is van meer dan drie maanden of
  2. bij opvolgende arbeidsovereenkomsten van in totaal meer dan 36 maanden, in welk geval het contract dat deze periode overschrijdt geldt voor onbepaalde tijd.

  Er zijn nog vele varianten denkbaar in de manier waarop arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen, omdat de praktijk altijd meer omvattend is dan waarin de wetgever voorziet. Mede daarom is het ook in deze materie voor zowel werkgever als werknemer raadzaam tijdig deskundige juridische bijstand van een advocaat in te roepen. Indien ten onrechte een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, bijv. zonder opzegging waar dat vereist was, heeft de werknemer nog zes maanden de tijd om te procederen wegens onregelmatige opzegging. Hij kan dan herstel van de arbeidsovereenkomst of schadevergoeding vorderen.

  JURIDISCH ADVIES BIJ ONTSLAG DOOR VERSTRIJKEN ARBEIDSOVEREENKOMST

  U ziet dat er vele wijzen zijn om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, die ook nog alle hun eigen spelregels hebben. Omdat ieder ontslagkwestie anders is, zijn beide partijen gebaat met deskundige en ook persoonlijke juridische bijstand. Vult u het contactformulier in en wij bellen u binnen 30 minuten terug om uw situatie te bespreken omtrent uw arbeidsovereenkomst. Hoe vroeger in het proces dit gebeurt, hoe beperkter de schade vaak blijft. Dit geldt zeker als u als lezer in de positie verkeert dat u ofwel vreest uw baan te verliezen, dan wel vreest werknemers te moeten ontslaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*


*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.